صفحه اول موضوعات ناشران نويسندگان راهنماي خريد چاپ کتاب
 •  انتقادات و پيشنهادات
 • اي باغ پر سخاوت انديشه هاي ناب .... پنهان به برگ برگ تو اعجاز آفتاب .... جان من و تو هرگز ، از هم جدا مباد .... اي خوب جاودانه ، اي دوست ، اي كتاب .... فريدون مشيري
  12 اسفند 1402
  اخبار کتاب
  تبليغات
  اشتراک خبرنامه
  اشتراک قطع اشتراک
  نگاهی کوتاه به کتابهای منتشره
  عضويت در فروشگاه
    نام کاربري:
    کلمه عبور:
    کد امنيتي:کد امنيتي
    کد عبور:
  براي خريد بايد عضو باشيد. ثبت نام کنيد
  رمز را فراموش کرده ايد؟
  انتشارات ميثم تمار
  انتشارات پرتو خورشيد
  انتشارات آوای سورنا
  انتشارات نسل آفتاب
  بازديد کنندگان
  امروز: 4342
  ديروز: 3489
  جمع کل: 29156152
  سفارش تلفني كتاب    09121725800    (021)66977964 - 7   [دیگر شهرها] 

  معرفي کتاب :: روابط بین الملل
  روابط بین الملل
  درخواست کتاب
  راهنماي خريد
  سبد خريد
  چاپ صفحه
  ارسال به دوست
  موضوعات مرتبط
  موضوع: روابط خارجی - جامعه شناسي - دانشگاهي
  نويسنده: ماكس گونل
  مترجم: وحید كوثری - محمد كاظم لطفی
  ناشر: نسل آفتاب
  نوبت چاپ: اول
  تعداد صفحات: 372 صفحه
  تيراژ: 1200 نسخه
  قطع: رقعی
  قيمت: 65000 ريال

     معرفي کتاب:
  شهروند امروز دیگر نمی تواند نسبت به روابط بین الملل بی اعتنا باشد.
  كتاب حاضر مطالعه كلی و تلفیقی از این روابط را پیش رو می نهد.
  ....................
  روابط بین الملل، روابط میان بازیگران بین المللی است. شناخت دامنه و وسعت این روابط در گرو آشنايی با عوامل تأثیرگذار بر این روابط است. سخن گفتن از این نوع «روابط» به دليل پیچیدگی و ژرفای نقش بازیگران، جامعة بین المللی و حوادث ناگهانی، به هیچ وجه كار آسانی نیست. بنابراين، دشواری مطالعة این گستردگی و پیچیدگی و نياز افراد جامعه و دانشجویان به كسب اطلاعات در این زمینه، ما را بر آن داشت به ترجمة كتاب حاضر بپردازیم.
  ویژگی منحصر به فرد این كتاب، از يكسو پرداختن به مطالب گوناگون و گسترده در این حوزه است كه در قالب جملات كوتاه، مختصر و به شیوه ای هنرمندانه بيان شدهاند و از سوي ديگر، گسست ظاهری جملات ضمن پیوستگی مباحث، سرعت خواننده را در دریافت حداكثر اطلاعات لازم و پردازش و تحلیل آنها افزایش میدهد. همچنين برای مطالعة بیشتر، در پایان هر فصل به كتابهایی ارجاع داده شده است كه همچون خود كتاب، همگی به روز بوده و این مطلب نیز بر غنای آن افزوده است.
  مطالعة این كتاب برای دانشجویان حقوق و روابط بین الملل، علاقه مندان و افرادی كه برای حضور در يك مؤسسه یا يك نهاد، نیازمند آشنایی با این رشته مهم هستند، بسیار سودمند خواهد بود.
  در پايان ذكر چند نكته در ترجمة این كتاب ضروری به نظر میرسد:
  1. نظر به وسعت موضوعات، كه به نوبة خود وسعت واژگان در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی، نظامی و غيره را به دنبال داشته است، ما را بر آن داشت تا در هر حوزه، از معادلهای متعارف استفاده كنیم. در پارهاي از موارد نيز با اساتید و اهل فن در دانشگاههای مختلف مشورت كردهايم.
  2. در مواردی كه نظر ما با واژگان متعارف در تضاد قرار گرفته، از پیروز میدان عُرف واژگانی به كار رفته در كتب معتبر دانشگاهی بوده است.
  3. با توجه به اینكه كتاب حاضر از فرانسه به فارسی بر گردانده شده، علائم اختصاری به كار رفته برای برخی كلمات فرانسوی است، اما در مواردی كه علائم اختصاری انگلیسی رایج تر و متداول تر بوده است، سعی كردیم آنها را جایگزین سازیم. برای مثال: NGO (سازمان بین المللی غیردولتی) كه علامت اختصاری انگلیسی است، بر علامت فرانسوي آن ONG ترجیح داده شده است.
  امید است ترجمة این كتاب، برای دانشجویان، اساتید، صاحب نظران و علاقه مندان مفید واقع شود و با مطالعة آن، ما را متوجة نقصهای موجود گردانند.


  فهرست:
  يادداشت مترجمان

  بخش اول: رویكرد اولیة روابط بین الملل
  سرفصل 1: معرفی مقدماتی
  فصل اول: مفهوم روابط بین الملل
  گفتار اول: جُستاری بر تعریف روابط بین الملل
  گفتار دوم: سطوح تحلیل
  كتابشناسی
  فصل دوم: روابط بینالملل و جامعة بین الملل
  گفتار اول: جامعة بین الملل
  گفتار دوم: مفاهیم مهم روابط بین الملل
  كتابشناسي
  سر فصل 2: جنبههای اساسی
  فصل اول: تحول تاریخی روابط بین الملل از 1945
  گفتار اول: به روی كار آمدن نظم بین الملل
  بعد از جنگ جهانی دوم (1947-1945)
  گفتار دوم: گرایشات مهم بعد از جنگ جهانی دوم (1989ـ1947)
  گفتار سوم، 2008-1989: نقطة عطف مهم روابط بین المللی یا تركیب
  آهسته و آرام جهان.
  كتابشناسی
  فصل دوم: اصول مهم سیاسی حقوقی روابط بین الملل معاصر
  گفتار اول: معرفی
  گفتار دوم: ملاحظات
  گفتار سوم: آیا به سوی «نظم نوین بین المللی» پیش میرویم؟
  كتابشناسی
  بخش دوم: تحیل كلی روابط بین الملل
  سر فصل 1: دادهه ای پایدار
  فصل اول: مسئلة حاكم بر روابط بین الملل:
  جنگ یا صُلح میان ملتها
  گفتار اول: اعمال زور در روابط بین الملل
  گفتار دوم: مفاهیم جنگ و صلح در روابط بین الملل
  گفتار سوم: كاربرد زور در روابط بین الملل
  گفتار چهارم: امنیت بین المللی
  كتابشناسی
  فصل دوم: عوامل اصلی تشریح كنندة روابط بین الملل معاصر
  گفتاراول: گسترة زمین، جمعیت ، اقتصاد
  گفتار دوّم: تسلیحات، علم و فناوری
  گفتار سوم: پدیدههای فرهنگی
  كتابشناسی
  فصل سوم: روابط بین الملل و راهبرد
  گفتار اول: معرفی كلی
  گفتار دوم: هدفمندی در روابط بین الملل
  كتابشناسی
  سر فصل 3: بازیگران اصلی
  فصل اول: دولت حاكم پایدار
  گفتار اول: كهن الگوی دولت در روابط بین الملل
  گفتار دوم: سلسلهمراتب میان دولتها در روابط بین الملل
  گفتار چهارم: نهادهای شبهدولتی در روابط بین الملل
  كتابشناسی
  فصل دوم: سازمانهای بین المللی بین دولتی
  گفتار اول: معرفی عمومی
  گفتار دوم: نظام ملل متحد
  كتابشناسی
  فصل سوم: بازیگران فراملی
  گفتار اول: شركتهای چندملیتی
  گفتار دوم: سازمانهای بین المللی غیردولتی
  گفتار سوم: بروز برخی بازیگران فرامرزی
  كتابشناسی

  واژه نامة فرانسه ـ فارسي
  واژه نامه فرانسه ـ فارسی
  نمايه

  درخواست کتاب راهنماي خريد سبد خريد چاپ صفحه چاپ صفحه ارسال به دوست ارسال به دوست
  از همين موضوع: از همين نويسنده: از همين ناشر:
  روابط خارجی
  » ایران و مصر
  » مبانی فقهی روابط بین الملل
  » روابط بين الملل از ديدگاه امام خميني
  جامعه شناسي
  » نقد عقل عربی
  » تاريخ مردم ايران (دو جلدي)
  » تصوف و ادبیات تصوف
  » دنباله جستجو در تصوف ایران
  » جستجو در تصوف ایران
  » جامعه و تعلیم و تربیت
  » نظریه تاریخ ماركس
  » نقد ساختار اندیشه
  » پرسه زنی و زندگی روزمره ایرانی
  » دهكده های جادو
  دانشگاهي
  » نقد عقل عربی
  » ماشین های الكتریكی
  » حقوق جزاي اختصاصي جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي
  » تمرین ها و مسائل آنالیز ریاضی
  » آمار ریاضی
  » برنامه ریزی و كنترل تولید و موجودیها
  » فلسفه آموزش و پرورش
  » جدولهای مهندسی برق وسترمان
  » جُستارهای فلسفی
  » مقدمه ای بر علم روباتیك
  نسل آفتاب
  » زندگی با عشق
  » نقد عقل عربی
  » عصرانه به صرف داستان
  » فرهنگ مصور ضرب المثل ها و اصطلاحات ایرانی
  » ناگفته های لوئیزهی
  » تناسب اندام در دوران بارداری
  » سال گذشته در مارین باد
  » سرگذشت آرتور گوردن پیم
  » شمایل گچی
  » سوختم شعله را خاموش كن
  جستجو
 •  درخواست کتاب
 • ویلای تابستانی


  جنگ كه تمام شد بیدارم كن


  گنج قلعه ی متروك


  كتاب مستطاب آشپزی از سیر تا پیاز (دو جلدی )


  هنر آشپزی (دو جلدی )


  دل نوشته ها 1


  If you have problem to read Farsi words, please click on View >Encoding> Unicode-utf-8

  كليه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است  

  Email: info@sababook.com 

   

  طراحي و اجرا توسط: رسانه پرداز عصر جدید


  تبلیغات متنی: فروشگاه کتاب :: دانلود رایگان :: فروشگاه کارتون :: انتشارات کتاب
  خدمات اینترنتی: دامین ( domainهاستینگ ( hostingطراحی وب سایت ( websiteتجارت الکترونیک
  هفته نامه گویه :: فروشگاه اینترنت :: جامعه مجازی :: موسسه عدل :: خرید اینترنتی سریال :: کتاب :: موتور جستجو :: فال حافظ
  اخبار خانواده: آشپزی، تغذیه، بهداشت و سلامت، روانشناسی، سرگرمی، دکوراسیون، کودک، حوادث، محیط زیست، هنر، تلویزیون و سینما، فناوری، مشاوره حقوقی، کتاب
  اخبار ورزشی: اخبار ورزش فوتبال، والیبال، بوکس، کاراته، ایروبیک، جودو، پینگ پنگ، تیراندازی، هندبال، ووشو، کبدی، اسکیت، پرورش اندام، بدمینتون، تنیس روی میز، اسکی