صفحه اول موضوعات ناشران نويسندگان راهنماي خريد چاپ کتاب
 •  انتقادات و پيشنهادات
 • اي باغ پر سخاوت انديشه هاي ناب .... پنهان به برگ برگ تو اعجاز آفتاب .... جان من و تو هرگز ، از هم جدا مباد .... اي خوب جاودانه ، اي دوست ، اي كتاب .... فريدون مشيري
  26 بهمن 1397
  اخبار کتاب
  تبليغات
  اشتراک خبرنامه
  اشتراک قطع اشتراک
  نگاهی کوتاه به کتابهای منتشره
  عضويت در فروشگاه
    نام کاربري:
    کلمه عبور:
    کد امنيتي:کد امنيتي
    کد عبور:
  براي خريد بايد عضو باشيد. ثبت نام کنيد
  رمز را فراموش کرده ايد؟
  انتشارات ميثم تمار
  انتشارات پرتو خورشيد
  انتشارات آوای سورنا
  انتشارات نسل آفتاب
  بازديد کنندگان
  امروز: 8850
  ديروز: 4914
  جمع کل: 21166307
  سفارش تلفني كتاب    09121725800    (021)66977964 - 7   [دیگر شهرها] 

  کتاب :: نگاهي به كتاب «اسطوره» تاليف رابرت آلن‌سگال
  نگاهي به كتاب «اسطوره» تاليف رابرت آلن‌سگال
  30 آذر 1389 

  ترسيم گفتاري مكتوب در حياط خلوت كتابي كه يكي از كامل‌ترين نوشتارهاي موجود در زمينه تحليل ماهيت نظري اسطوره‌هاست براي انديشه‌اي اسطوره‌گريز و انتقادي، فعليتي بس دشوار است اما با اين حال مطالعه اين كتاب به سبب تجربه امتزاج افق‌هاي تاريخ‌مدار و يافتن معادلات قياسي، خالي از اسطورهلطف نيست.

  كتاب مزبور بنا به ادعاي نويسنده صرفاً تاملي بر رويكرد اسطوره‌ها و درآمدي بر نظريات مختلف و ذوابعاد تدويني در باب آنهاست. هرچند روند تحليلي اين كتاب بيشتر بر مبناي مولفه‌هاي مرسوم نظريات دوران مدرن استوار است اما خاستگاه همين پژوهش‌هاي نظري در باب اسطوره‌ها كه در دوران معاصر، علي‌الخصوص از اواسط سده نوزدهم به بعد مفهوم علمي خود را تجربه كرد، ريشه در عصر پيش‌سقراطيان دارد. بنابراين حتي بازخواني مباني اسطوره‌ها از دريچه دنياي مدرن نيز نمي‌تواند خاستگاه چندهزارساله آنها را در پردازشي صرفاً علمي تجربه كند و با اينكه برخي از نظريات در تصرف ملزم هم‌نسل‌هاي كهن اسطوره‌هاست اما پردازش نظريه‌هاي علمي، تفاوت عمده‌اي با بازخواني‌هاي اوليه و باستاني دارد چراكه نظريه‌پردازي‌هاي اوليه، علي‌الخصوص در دوران پيش‌سقراطي، بيشتر به صورت گمانه‌زني‌هاي حاشيه‌اي و تا حدودي سوبژكتيو و البته انتزاعي بوده تا تجربه فعليتي مبتني بر جمع‌آوري داده‌ها.

  رابرت آلن‌سگال اسطوره‌شناس، دين‌پژوه و استاد دانشگاه لنكستر انگلستان در كتاب مزبور با جستاري بر پيش‌فهم‌هاي تلفيقي و نظري، خاستگاه اسطوره‌ها را در هشت رويكرد مختلف از نظريات مرسوم قرون نوزدهم و بيستم ترسيم كرده است. وي در هر يك از اين فصول، رويكردهاي مختلف اسطوره‌ها را در مبناي تئوريك شاخه‌هاي علم، فلسفه، دين، آيين و مناسك، ادبيات، روانشناسي، ساختارگرايي و جامعه‌شناسي بررسي كرده و با اشاره به نظريات بنيادي و البته پراكتيس‌هاي محوري تئوريسين‌هاي مربوط به هر حوزه خاص، چيستي طرح خود را در بازشناسي اسطوره‌ها مطرح مي‌كند. او در اين كتاب با تاكيد گسترده بر اهميت نظريات رشته‌هاي مختلف علمي و تفكيك مقام اسطوره‌ها در مكاتب و علوم مختلف، هر يك از آنها را به عنوان خاستگاهي تعميمي براي خاندان اسطوره‌ها معرفي مي‌كند. وي تمامي اسطوره‌ها را در مسير بازشناسي و بازخواني تاملاتش در خانداني متحد و در مقابل پرسش‌هايي قرار مي‌دهد تا خاستگاه و چيستي و چگونگي به بار نشستن مفاهيم، عملكرد متناوب فاعليت آنها و فعليت سوژه‌مدار اسطوره‌ها را در مقابل فاعل ‌شناسا و مخاطب قرائت كند. به زعم نگارنده او براي تعريف اسطوره بدون پرداختن و وارسي مفهوم يقيني و خطرناك اسطوره‌ها، آنها را با فرم قراردادي و تدويني داستان‌هاي اسطوره‌اي معرفي مي‌كند تا به واسطه استدلالي انضمامي، ساختار اسطوره‌ها را تبيين كند كه البته به گمانم وي تنها با اتكا به بينشي تك‌سويه ماهيت كاربردي اسطوره‌ها را مهم و جدي تلقي مي‌كند و مدام در پي آن است تا چيستي مولفه‌هاي الحاقي آنها را مشخص كند.

  او به واسطه اسطوره خاصي به نام آدونيس فعليت بالقوه و فاعليت بالفعل هر نظريه را مي‌سنجد و در آخر ماهيت و عملكرد اسطوره همان نظريه را در تعامل و قياسي ايجابي با آدونيس نشان مي‌دهد كه به گمانم روند چنين طرحي بدون تجربه فني بينش انتقادي از نقاط ضعف متمركزي رنج خواهد برد چراكه طبيعتاً برخي از نظريه‌ها توان سازگاري و همساني با اسطوره آدونيس آقاي سگال را ندارند و بالطبع نمي‌توان با مدل و شابلون تعميمي وي از گزند خصمانه برانگيختگي‌هاي معنايي حوزه مزبور در امان ماند و در حالي كه انديشه رايج كنوني با طيف وسيعي از تفسيرهاي متنازع مواجه است، چگونه مي‌تواند صرفاً به واسطه الگوي آدونيس بحران بازخواني حوزه مذكور را پشت سر بگذارد. هرچند به ادعاي سگال انتخاب آدونيس به عنوان خط‌كش اجرايي بازخواني‌ها به اين علت است كه ما اطلاعات و داده‌هاي بيشتري در باب هويت آن در اختيار داريم و مي‌توانيم انتظار شخصيتي انعطاف‌پذير از اين اسطوره داشته باشيم. اما از آنجايي كه نويسنده بيشتر از رويكردي غيرانتقادي و به دور از تجربه مفهوم فني انتقاد، طرح مكتوب خود را صرفاً از زبان اسطوره‌اي خاص به نام آدونيس بيان كرده است، بنابراين به ناچار در تحليل برخي نظريه‌ها و رويكردهاي اسطوره‌مدار مجاب به ‌پذيرش پديده جابه‌جايي شده و در بخشي از كاركرد طرح پيشنهادي‌اش، اسطوره اديپوس را جايگزين آدونيس مي‌كند. البته لازم به ذكر است كه او در پايان هر فصل و در روند تحليل نظريات مختلف، مدل يقيني و به زعم نگارنده متزلزل خود را در باب آدونيس و آينده اسطوره‌شناسي بازگو مي‌كند. متزلزل از اين باب كه ‌آميزش ايجابي در مبناي افق‌هاي مفهومي اسطوره‌هاي گوناگون، بيشتر موجب بحران بازخواني مي‌شود تا تحليل ريشه‌هاي وجودي خاندان اسطوره‌ها.

  سگال قوياً بر اين باور است كه تحليل يك اسطوره خاص، بازخواني آن از خاستگاه و تاملات برخي ديگر از نظريات است. بنابراين بايد در تفكيك شاخه‌هاي علوم، صرفاً به دنبال ماهيت نظرياتي در باب خاندان اسطوره‌ها باشيم. به زعم وي نظريه‌ها و اسطوره‌ها در تعاملي دوسويه نيازمند يكديگرند تا بتوانند ماهيت ايجابي خود را شرح دهند. اما به گمانم بسياري از اسطوره‌گرايان، بالاخص سگال با معرفي طرح توجيهي‌شان شايد يكي از خطرناك‌ترين مواضع را در قبال خرد نقاد نوبنياد و بينش انتقادي اختيار كرده‌اند و خواسته يا ناخواسته با تزريق محركي بر تفكرات دگماتيسم و يقيني، خطر انحطاط ازخودبيگانگي آرماني را در شهر بيش از پيش پررنگ ساخته‌اند. تبيين روندي اينچنين اسطوره‌مدار و مسلح ساختن تمام نظريات به ديدگاهي يقيني، آنها را از هرگونه انعطاف‌پذيري دور خواهد كرد چراكه چنين طرحي از فرط تيمار اسطوره‌ها و تدوين و تبيين مدلي ايجابي جهت اثبات قياسي، نظريه اسطوره‌انگار را رضايتمند و افسون‌زده راهي آرمانشهر برخاسته از نظريه‌اي مي‌دارد كه تحت حاكميت مطلق همان اسطوره‌هاست و دست آخر با چشم‌پوشي از تجربه و مشاهده طيف وسيعي از تفسيرهاي متنازع و گسسته، انديشه خود را در سيكل بسته‌اي محاط مي‌دارد تا اسطوره‌اش به هر قيمتي مبلغ و تاييد‌كننده نظريه‌اش باشد كه البته عكس اين قضيه نيز صادق است.

   

   

  سهند ستاري/روزنامه شرق

  درخواست کتاب راهنماي خريد سبد خريد چاپ صفحه چاپ صفحه ارسال به دوست ارسال به دوست
  جستجو
 •  درخواست کتاب
 • ویلای تابستانی


  جنگ كه تمام شد بیدارم كن


  گنج قلعه ی متروك


  كتاب مستطاب آشپزی از سیر تا پیاز (دو جلدی )


  هنر آشپزی (دو جلدی )


  دل نوشته ها 1


  If you have problem to read Farsi words, please click on View >Encoding> Unicode-utf-8

  كليه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است  

  Email: info@sababook.com 

   

  طراحي و اجرا توسط: رسانه پرداز عصر جدید


  تبلیغات متنی: فروشگاه کتاب :: دانلود رایگان :: فروشگاه کارتون :: انتشارات کتاب
  خدمات اینترنتی: دامین ( domainهاستینگ ( hostingطراحی وب سایت ( websiteتجارت الکترونیک
  هفته نامه گویه :: فروشگاه اینترنت :: جامعه مجازی :: موسسه عدل :: خرید اینترنتی سریال :: کتاب :: موتور جستجو :: فال حافظ
  اخبار خانواده: آشپزی، تغذیه، بهداشت و سلامت، روانشناسی، سرگرمی، دکوراسیون، کودک، حوادث، محیط زیست، هنر، تلویزیون و سینما، فناوری، مشاوره حقوقی، کتاب
  اخبار ورزشی: اخبار ورزش فوتبال، والیبال، بوکس، کاراته، ایروبیک، جودو، پینگ پنگ، تیراندازی، هندبال، ووشو، کبدی، اسکیت، پرورش اندام، بدمینتون، تنیس روی میز، اسکی